Mgr. Jana Malíková

Od  roku 1999, kdy jsem ukončila studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě v Olomouci, jsem pracovala dva roky v poradenském středisku Elpis Slezské Diakonie, které se zabývalo oběťmi domácího násilí. Pracovala jsem s klienty tohoto střediska poradensky a terapeuticky, a to individuálně i skupinově. Součástí mé práce byly i preventivní aktivity v oblasti domácího násilí na základních a středních školách. 

Od roku 2001 do roku 2012 jsem pracovala na psychiatrickém oddělení nemocnice s poliklinikou v Havířově a současně jsem v průběhu těchto let pracovala v psychologických ambulancích v Bohumíně a v Orlové. V roce 2003 jsem složením atestační zkoušky získala kvalifikaci klinický psycholog, o dva roky později i funkční specializaci v systematické psychoterapii. Od roku 2005 jsem držitelkou osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická psychologie. V roce 2003 jsem rovněž ukončila čtyř a půlletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR a teoretické vzdělávání „Školička SUR“.

Od roku 2001 se tedy zabývám především psychologickou diagnostikou  a systematickou psychoterapií u dospělých pacientů. Aktuálně pracuji v psychologické ambulanci v Orlové /PhDr.Sluka/ a ve vlastní soukromé psychologické praxi, které jsou věnovány tyto stránky. Jsem členkou Asociace klinických psychologů ČR, pobočky Ostrava a od roku 2011 se věnuji soudně-znalecké činnosti v oboru klinická psychologie.

Mgr. Iva Hudcová

Po studiu jednooborové psychologie na Filozofické fakultě MU v Brně jsem nastoupila jako psycholožka v Nemocnici s poliklinikou Havířov. Zde jsem působila na psychiatrickém oddělení, pracovala jsem však nejen s psychiatrickými pacienty, ale také  s lidmi na ostatních somatických odděleních. Docházela jsem za dialyzovanými či onkologicky nemocnými pacienty, psychologickou péči jsem poskytovala i ženám hospitalizovaným na gynekologii.

V roce 2005 jsem atestovala v oboru klinická psychologie a od roku 2010 jsem oprávněna vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. V roce 2008 jsem ukončila 5ti letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii pod vedením Institutu Dialog. Terapeutická práce mne naplňuje a dává mé práci veliký smysl.

Pracovala jsem i ve školství, jako školní psycholog na ZŠ Borovského, kde jsem se přiblížila i dětské duši a rozhodla jsem se v mé profesi zabývat se i dětskými klienty. V současné době  pracuji v ambulanci klinické psychologie v Karviné a Lutyni /u Mgr. Pastuchové/.

Ve své praxi se zaměřuji na práci s dospělými i dětskými pacienty od školního věku. Poskytuji  psychologickou diagnostiku, psychologické poradenství a psychoterapeutickou péči. Jsem členkou Asociace klinických psychologů.

Volné termíny

po telefonické domluvě