Co nabízíme

V naší soukromé psychologické praxi nabízíme provedení klinicko- psychologického psychodiagnostického vyšetření dětských (Mgr. Hudcová) i dospělých pacientů (Mgr. Malíková, Mgr. Hudcová).

Jedná se např. o vyšetření se zaměřením na osobnost, intelekt, paměť nebo differenciálně diagnostická vyšetření k odlišení psychických poruch. Většinou jsou tato vyšetření žádána lékaři praktických či odborných ambulancí nebo posudkovými lékaři ČSSZ.

Nabízíme rovněž krizovou intervenci a psychoterapeutické služby. Mgr. Iva Hudcová poskytuje systematickou Gestalt psychoterapii, pracuje s dětskými i dospělými pacienty. Mgr. Jana Malíková poskytuje systematickou psychodynamicky orientovanou psychoterapii dospělých.

Jde o dlouhodobější formy léčby, které probíhají většinou pravidelně v předem domluvené frekvenci jednou týdně.

Volné termíny

po telefonické domluvě