Ceník a podmínky léčby

Psychologická ambulance Dynamická psychologie s.r.o. je poskytovatel zdravotních služeb, které má v současné době uzavřen smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami:
Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra /211/ 
Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda /209/
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou /111/
Revírní bratrskou pokladnou /213/ 
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou /205/. 
Tyto pojišťovny hradí výkony dle smlouvy v plném rozsahu. 

Nabízené služby je možné rovněž hradit přímou platbou, pro tento případ uvádíme následující ceník služeb :

  • Úvodní setkání (50 minut) – 600,- Kč. Jedná se o konzultaci, na které hovoříme o potížích, které pacienta přivádí a  domlouváme se podle charakteru problému na předběžné délce, frekvenci, podmínkách a ceně léčby.
  • Psychoterapie  - cena jednoho individuálního psychoterapeutického sezení, které trvá 50 minut je 600,-  Kč . Jsou-li obtíže závažnější, hlubší, lze předpokládat, že léčba bude delší – měsíce až roky.
  • Domluvený čas, místo a honorář jsou závazné, hodiny se rezervují fixně a dlouhodobě. Za neomluvenou absenci 24 hodin před plánovaným setkáním účtujeme 500,- Kč.
  • Psychodiagnostické vyšetření – cena je závislá na délce vyšetření – cena za každou započatou 1 hodinu je 600,- Kč. Souhrnná cena pak zahrnuje diagnostický rozhovor, aplikaci psychodiagnostických metod, jejich vyhodnocení a sepsání odborného nálezu.

Volné termíny

po telefonické domluvě